Financiering van Groene Energie

Financiering van Groene Energie

De slimme investering

Er zijn subsidies en financieringsmogelijkheden voor investeringen in energiebesparende maatregelen. Zakelijke Energie onderzoekt voor welke regelingen uw bedrijf in aanmerking komt en welke het meest interessant zijn. Naast het advies kunnen wij ook de aanvraag voor de subsidies verzorgen zodat u een hogere kans heeft op de toewijzing hiervan.

Subsidies

SDE+

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproduct (SDE+) is voor bedrijven die zelf duurzame energie gaan produceren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil hiermee de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland stimuleren. De SDE+ stimuleert projecten waarbij energie wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals biomassa, geothermie, water, wind op land en zee en zon.

SDE++

Sinds begin 2020 is de subsidie SDE+ verder uitgebreid naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling is verder uitgebreid met CO2-reductie.

ISDE

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is beschikbaar voor bedrijven die overwegen om meer duurzame warmte te gaan gebruiken in plaats van gas. Met de ISDE kunt u een tegemoetkoming ontvangen bij aankopen zoals zonneboilers, pellet kachels, warmtepompen en biomassaketels.

Financieringsmogelijkheden

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden. Deze worden nader toegelicht. Zakelijke Energie geeft advies over de beste keuze in uw situatie.

Aanschaf met eigen vermogen

Wanneer u voldoende eigen vermogen beschikbaar heeft is aanschaf met eigen vermogen de meest voor de hand liggende keus. Zo bent u onafhankelijk van externe partijen.

Bedrijfsfinanciering via de bank

Wanneer uw onderneming rendabel, solvabel en voldoende financieringsruimte heeft zijn de financieringscondities bij uw eigen bank vaak erg gunstig. Uw eigen bank kent uw onderneming ook het beste en het langst vergeleken met andere banken waardoor uw eigen bank vaak de beste keuze is.

Projectfinanciering

Aanschaf met eigen vermogenWanneer u voldoende eigen vermogen beschikbaar heeft is aanschaf met eigen vermogen de meest voor de hand liggende keus. Zo bent u onafhankelijk van externe partijen. Bedrijfsfinanciering via de bankWanneer uw onderneming rendabel, solvabel en voldoende financieringsruimte heeft zijn de financieringscondities bij uw eigen bank vaak erg gunstig. Uw eigen bank kent uw onderneming ook het beste en het langst vergeleken met andere banken waardoor uw eigen bank vaak de beste keuze is. Projectfinanciering

Objectfinanciering

o

Financial lease

Wanneer uw onderneming rendabel, solvabel en voldoende financieringsruimte heeft zijn de financieringscondities bij uw eigen bank vaak erg gunstig. Uw eigen bank kent uw onderneming ook het beste en het langst vergeleken met andere banken waardoor uw eigen bank vaak de beste keuze is.

o

Operational lease

Als aanvulling op een financial lease geeft een operational lease ook de verzekering van het object en de onderhouds-, schoonmaak- en reparatiekosten. Of dit aantrekkelijk is voor uw bedrijf zoeken wij bij Zakelijke Energie graag voor u uit.

Duurzaamheidsfonds

Vanuit het duurzaamheidsfonds worden diverse leningen aangegaan voor duurzaamheidsmaatregelen tegen met gunstige voorwaarden. Dit wordt vanuit diverse provincies, gemeentes en banken geregeld. Zakelijke Energie zoekt voor u voor welke fondsen u in aanmerking komt en welke interessant voor u zijn.

Crowdfunding

Er zijn verschillende mogelijkheden om via crowdfunding aan de nodige bedragen te komen. Bij Zakelijke Energie hebben we ervaring met deze financieringsmogelijkheid en denken graag met u mee over de mogelijkheden die crowdfunding te bieden heeft.

Zonnepanelen

Wanneer uw bedrijfspand een groot dakoppervlak heeft kan het in sommige gevallen interessant zijn om uw dak te verhuren aan een exploitant van zonnepanelen. Bij Zakelijke Energie kunnen we dit voor u uitrekenen en ondersteuning bieden bij het gehele proces.

Neem contact op

Bent u benieuwd wat ZakelijkeEnergie.online voor u kan betekenen of wilt u gewoon een vraag
stellen? Vul dit formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. Velden die
gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.