KlachtenProcedure

ZakelijkeEnergie.Online probeert haar klanten zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de u geboden dienstverlening. ZakelijkeEnergie.Online beschouwt klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

1. Indienen van een klacht

Uw uiting van ontevredenheid of klacht kunt u aan iedere medewerker van ZakelijkeEnergie.Online kenbaar maken. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk (besparen@zakelijkeenergie.online). Onze medewerker zal uw klacht aannemen en zorgdragen voor een correcte afhandeling. Indien u een andere contactpersoon toegewezen wilt kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen via besparen@zakelijkeenergie.online. De wisseling van de contactpersoon wordt met u mondeling besproken en vastgelegd in uw dossier.

 

2. Behandeling van de klacht

De medewerker van ZakelijkeEnergie.Online die de klacht binnen krijgt zal proberen de klacht direct op te lossen. Is dit niet mogelijk dan wordt vastgesteld op wie of wat de klacht betrekking heeft. De ontvanger stuurt de klacht door naar de leidinggevende van desbetreffende medewerker en informeert u hierover. In dat geval zal er uiterlijk binnen twee werkdagen telefonisch contact met u worden opgenomen om u te informeren dat de klacht in behandeling is genomen. Indien mogelijk wordt een inschatting gemaakt van de verwachtte doorlooptijd. ZakelijkeEnergie.Online streeft ernaar uw klacht uiterlijk binnen 4 weken af te ronden. Wanneer u een klacht heeft over uw contactpersoon, dan wordt deze klacht behandeld door de directie van ZakelijkeEnergie.Online. De contactpersoon waarover u een klacht heeft ingediend is niet betrokken bij de afhandeling van de klacht. Wanneer de klacht gegrond wordt verklaard neemt ZakelijkeEnergie.Online passende maatregelen richting de contactpersoon. Wanneer u een klacht indient zal er uiterlijk binnen twee werkdagen telefonisch contact met u worden opgenomen over de oplossing. 

 

3. Contact met de klant

De leidinggevende stemt inhoudelijk af met de (dossier)verantwoordelijke wie het beste contact op kan nemen. Indien deze medewerker dezelfde dag niet bereikbaar is, neemt de leidinggevende zelf contact op voor het eerste, telefonische contact. Dit telefonisch contact biedt de mogelijkheid om meer informatie te krijgen en/ of de klacht direct telefonisch op te lossen. Bij telefonisch opgeloste klachten wordt, indien gewenst, een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken verstuurd.

ZakelijkeEnergie.online Meerten Verhoffstraat 1, 4811 AR Breda T. +31 (0) 85 482 0000 IBAN: NL05 ING 0007 5087 97 BIC: INGBNL2A BTW nr. NL 002012937B39 KVK nr. 65559169

 

4. Registratie afhandeling klacht

De medewerker registreert de voorgestelde oplossingsrichting, datum van afhandeling en sluit de klacht af.

 

5. Eerste beroepsmogelijkheid

Wanneer de klacht onverhoopt niet naar uw tevredenheid wordt opgelost is er een beroepsmogelijkheid. Uw bezwaar kan binnen 1 maand schriftelijk worden ingediend bij Joost Lans, directeur ZakelijkeEnergie.online. (besparen@zakelijkeenergie.online). U wordt dan uitgenodigd het bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen uiterlijk één maand ontvangt u schriftelijk bericht over de uitspraak.